Benoeming van de leden van de Kunstwerkcommissie

04/12/23

Het koninklijk besluit van 26 november 2023 houdende benoeming van de leden van de Kunstwerkcommissie is gepubliceerd.

Dit betekent dat de leden van de nieuwe Kunstwerkcommissie officieel benoemd zijn. De werkzaamheden van deze Commissie kunnen nu beginnen vanaf 1 januari. De eerste vergaderingen zijn gericht op de goedkeuring van het huishoudelijk reglement en het kadaster.