Overgangsmaatregelen - Update

21/12/23

Als begunstigden van de hieronder uiteengezette overgangsmaatregelen* :

- hebt u gisteren een officiële brief ontvangen waarin u wordt geïnformeerd over de automatische toekenning van een attest. Deze brief is verstuurd via E-box (alleen voor mensen die hun E-box hebben geactiveerd).

- ontvangt u vanaf vandaag een bericht via onze onlineservice Working in the Arts - Professional om u te informeren over de automatische toekenning van een attest. Dit attest zal in uw dossier verschijnen. 

Deze maatregel betreft:

- 9299 kunstwerkers die een 'kunstenaarsstatuut' hadden bij de RVA (waarvan 1336 ook een geldig visum hadden) en die een 'plus'-attest zullen ontvangen.

- 1742 kunstwerkers die een geldig visum hadden en die een "gewoon" attest zullen ontvangen.

*Voor wie?

Wat?

Concreet :

De personen die een kunstenaarsvisum hebben dat geldig is op 1 januari 2024.

Automatische omzetting van het visum naar een gewoon kunstwerkattest, waarvan de geldigheidsduur overeenstemt met die van hun kunstenaarsvisum met een minimum van 2 jaar geldigheid.

Je hoeft niets te doen,  jouw gewoon kunstwerkattest zal in jouw dossier op de nieuwe online dienst Working in the Arts – Professional verschijnen.

De personen die op 1 januari 2024 geniet van het kunstenaarsstatuut en op wie de bepalingen “van hoofdstuk XII van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering” van toepassing zijn.

Automatische omzetting naar een kunstwerkattest “plus” voor een duur van 5 jaar.

Je hoeft niets te doen, jouw kunstwerkattest “plus” zal in jouw dossier op de nieuwe online dienst Working in the Arts – Professional verschijnen.