Tips voor het indienen van je aanvraag

19/03/24

Sinds 1 januari kunnen kunstwerkers een kunstwerkattest aanvragen. Eind februari gingen de vergaderingen van start van de Commissie die de aanvragen onderzoekt.

Na onderzoek van de tot nu toe ingediende aanvragen hebben we de volgende aandachtspunten gebundeld, die we onder de aandacht willen brengen van iedereen die een attest wil aanvragen op ons WITA PRO-platform:

-          We raden je aan om een CV bij je aanvraag te voegen, bijvoorbeeld als bewijs van je kernactiviteit(en). Houd er rekening mee dat een CV alleen niet genoeg is om te bewijzen dat je daadwerkelijk een artistieke activiteit hebt uitgeoefend (tenzij het CV links of foto's bevat die dit aantonen). Een CV is niettemin belangrijk omdat het de Commissie een overzicht biedt van je opleiding en ervaring.

-          Je moet je activiteiten niet per contract of opdracht invoeren. Alle inkomsten die betrekking hebben op dezelfde kernactiviteit moeten worden ingevuld onder dezelfde activiteit met een uitsplitsing over de afgelopen 5 jaar.

Voorbeeld OK
img

Voorbeeld niet OK
img

-          Het inkomen dat je moet opgeven bij je aanvraag is het bruto-inkomen, niet het netto-inkomen.

-          Het secretariaat moet het verband kunnen vaststellen tussen de inkomsten en de kernactiviteit die je hebt opgegeven. Dit betekent dat we moeten kunnen vaststellen dat je de opgegeven inkomsten hebt ontvangen voor prestaties die je hebt geleverd in het kader van je activiteit.

Bv.: Arbeidsovereenkomst OK

Aanslagbiljet NIET voldoende

-          De inkomsten uit je kernactiviteit(en) moeten worden ingevuld in de schermen die betrekking hebben op deze activiteit(en) in het tabblad “Inkomsten”.

Eventueel moet je deze nogmaals invullen bij de vraag “Starter”, waarbij het gaat om het bewijs dat je een bruto-inkomen van minstens 300 euro hebt verdiend met je kernactiviteiten. In de vraag “Starter” hoef je echter alleen aan te tonen dat je minstens 300 euro hebt verdiend. Je hoeft niet alles opnieuw in te voeren, want we controleren alleen of de drempel van 300 euro is bereikt.

We raden je ten zeerste aan om onze handleiding en de tutorials op onze website door te nemen voordat je je aanvraag invoert: Handleiding en tutorials | Working in the arts