Wat is voor de Kunstwerkcommissie een artistieke praktijk?

Het gaat om het uitoefenen van artistieke activiteiten binnen de domeinen van de kunsten:  

  • audiovisuele kunsten,

  • beeldende kunsten

  • muziek

  • literatuur

  • spektakel

  • theater

  • choreografie

  • stripverhaal  

Zowel  artistieke, artistiek-technische  als artistiek-ondersteunende activiteiten worden als artistieke activiteiten beschouwd.  

Je activiteit wordt pas als artistiek beschouwd als je met die activiteit een noodzakelijke artistieke, artistiek-technische of artistiek-ondersteunende bijdrage levert aan een artistieke creatie of uitvoering.  

De wetgeving bepaalt dat een artistieke bijdrage als noodzakelijk wordt beschouwd wanneer hetzelfde artistieke resultaat niet zou worden bereikt zonder die bijdrage.  

De Kunstwerkcommissie beoordeelt dat op basis van je dossier.