Voordelen met het Kunstwerkattest

Hier vind je enkele voorbeelden van de voordelen.  

Een ‘primostarter’ is een beginnende zelfstandige in hoofdberoep die onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komt voor een verlaging van de sociale minimumbijdragen voor de eerste vier kwartalen volgend op de aansluiting en een eenmalige korting op de sociale bijdragen van het eerste kwartaal.  

Voor wie een artistieke beroepsactiviteit uitoefent als zelfstandige in hoofdberoep en in het bezit is van een geldig kunstwerkattest*, is de verlaging van de sociale minimumbijdragen uitgebreid van 4 tot 8 kwartalen.  

Voor meer informatie, zie: Primostarter | RSVZ 

* of bij wijze van overgangsmaatregel: in het bezit van een geldige zelfstandigheidsverklaring kunstenaar afgeleverd door de Commissie Kunstenaars 

Een kunstwerker kan - voor wat de toepassing van de sociale zekerheid betreft - beschouwd worden als werknemer wanneer hij een werk in opdracht uitvoert, zonder arbeidsovereenkomst  (wegens het gebrek aan gezag), op voorwaarde dat:

-          hij/zij prestaties levert van artistieke aard;

-          in opdracht van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon;

-          tegen de betaling van een loon.

Het voordeel van artikel 1 bis is dat de kunstwerker op deze manier rechten opent binnen de sociale zekerheid voor werknemers (werkloosheid, ziekteverzekering, pensioen,…).

Om in aanmerking te komen voor deze gelijkstelling en om te kunnen werken onder een zogenaamd ‘1bis-contract’, moet de kunstwerker ofwel een kunstwerkattest hebben ofwel dit ooit gehad hebben.

Voor meer informatie, zie: Administratieve instructies RSZ - kunstenaars

 

De ‘kunstwerkuitkering’ is de nieuwe term die gebruikt wordt voor de werkloosheidsuitkering met  toepassing van de specifieke voordeelregels voor kunstwerkers.

Om in aanmerking te komen voor deze voordeelregels is het nodig dat je in het bezit bent van een kunstwerkattest “starter” of een kunstwerkattest “plus”. Deze voorwaarde gaat in op 1 januari 2024.

Voor meer informatie, zie:

-   Welke specifieke regels zijn van toepassing op de kunstwerkers vanaf 1 januari 2024?

-    U genoot het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit als artiest of als technicus in de artistieke sector - Wat verandert er als gevolg van de hervorming van de reglementering voor werknemers tewerkgesteld in de kunstensector? (rva.be)

-    Wilt u de toepassing genieten van de nieuwe specifieke regels voor kunstwerkers? (rva.be)

-    Mag u tijdens uw werkloosheid een nevenactiviteit als zelfstandige in het kader van het voordeel "Springplank naar zelfstandige" uitoefenen?"

-   Brochure : De kunstwerkuitkering